Information about General Data Protection Regulation
Prakse Pilnmēnesslaikā
4 December 2018

Prakse ANTAR NAAD MUDRA (Kabadšemeditācija) no kundalīnijogas

Mēnesimirlielaietekmeuzcilvēkadzīvi, īpašisievietes.Sieviete – Mēnessbūtība, vīrietis – Saules. Sievietesbūtībaiirplūst, būtmaigai, emocionālāatvērtība, intuīcija. Visas šīsīpašībassaskanarMēnessbūtību. Diemžēl, it īpašimūsdienās, notiektā, kasievietenejūtaspilnvērtīga, viņāirbloķētaMēnessenerģija.

Pazīmes, kajumstrūkstMēnessenerģija:
- mensturālācikladisbalanss;
- dzīvottikaiarprātu, daudzdomāt, aprēķinat, steigties;
- emocijutrūkums, cietsirdība, stingrauzvedība;
- nopietnasproblēmasattiecībāsarMāti.

Irdaudzprakšu, arkurupalīdzībumēsvarampalīdzētatvērtiessavaisievišķajaipusei.Viena no tām – AntarHaad Mudra (Kabadšemeditācija) pilnmēnesim.PilnmēnesslaikāMēnessietekmeuzsievietēmirpatispēcīgākā.Meditācijapalīdzēsjumsjustiesdrošībā, piepildītai, mierpilnai.Jūssapratīsiet, kanevajagvisulaikucīnītiespar vietuzemSaules, mums tāpat visa irgana,pietiekoši;galvenais – sajust to un peldētkopāarstraumi.

Mēnessatmodināsjūsuīstosievietesbūtību – Mēnessdabu.

Poza: apsēdietiesvienkāršāpozā, pieturietDžalandharabandhu (kaklaslēdzene). SaliecietrokasLūgšanāsmudrāpretīnabascentram, 15 cm attālumā no ķermeņa.Dziedietpirmo mantras rindiņuunlēnāmcelietrokasaugšuplīdzAdžnačakrai (punktsstarpuzacīm), papildusrokupirkstilēnāmtieksavienotiLotosamudrā. Sākietdziedātotro mantras rindiņuun pie pieressaliecietpirkstusapgrieztāLūgšanasmudrā (plaukstuaizmugurējāspusessaskaras). Papildusnolaidietrokaslejup, atpakaļ pie nabascentra.Pēc tam atkalsaliecietrokupirkstusLūgšanasmudrāunturpiniet. Kustībāmjābūtplūstošām.Nevajagapstātiesaugšējosstāvokļosunpunktos. Pamēģinietatrastpareizoritmumantrāmunkustībām.


Mantra:
Sa Re Sa Sa

Sa Re Sa Sa

Sa Re Sa Sa Sa Rung

Har Re HarHar

Har Re HarHar

Har Re HarHar Har Rung


Sa –Bezgalība, Debesis. ŠīzilbeapzīmeĒteraelementu, pašusmalkāko no visiempieciemelementiem.
Har – Dievaradīšanasspēkaizpausme. SaistītaarZemestattvu – pašublīvākoelementu, tasirmateriālais, kuruvarpataustītarrokām.
Šeitzilbes Sa unHarsavienojasvienāveselā un projecējascaurzilbiAng, kuranozīmēvisuDievišķāpilnību, visas Dievaizpausmes.

Tags:
yoga
Actual and future events 1
30 March - 15 June 10:00 - 11:15
JOGA IESĀCĒJIEM