Information about General Data Protection Regulation
Psihologa konsultācija
"Konsultāciju pamatā ir vēdiskā pasaules uztveres koncepcija"

Psihologa konsultācija - tā ir investīcija jūsu psihiskajā veselībā un sociālajos panākumos, jaunu resursu meklēšanas iespēja vai jau izmantoto atjaunošana, kā arī "neatrisināmu"
jautājumu risinājums. Ne ar visām grūtībām var tikt galā uzreiz, citu risinājums prasa noteiktu laiku. Tas, kā jūs dzīvojāt vairāku gadu garumā, nevar tikt izmainīts tik viegli, tas prasa
ievērojamu piepūli, un ne vienmēr vieglu un patīkamu. Bet rezultāts ir to vērts.

Articles and news 1
Archive events 1
16 May - 25 August 2022 10:30 - 10:31
Psychology counselling