Informācijas par vispārīgā datu aizsardzības regulu
DZĪVES SKOLA
15 Februārī 18:30 - 20:30 (Pasākums ir pabeigts)
Klubu kustība TREŠĀS TŪKSTOŠGADES PSIHOLOĢIJA Rīgā.
Ielūdzam jūs uz  populāro meistaru un psihologu: Oļega Gadecka, Sergeja Avakova, Dmitrija Pšonko un Marinas Targakovas
Staptautiskā izglītojošā projekta " Trešās tūkstošgades psiholoģija", dalībnieka
DZĪVES SKOLAS Rīgas kluba tikšanos. 
Galvenais projekta  un Rīgas kluba mērķis - kalpošana cilvēkiem, senu zināšanu un mūsdienu psiholoģijas zinātnes
sasniegumu sintēzē balstīto zināšanu, vērtību un iemaņu nodošana tālāk.
Šīs zināšanas spēj celt personības dzīves kvalitāti augstākā kvalitātē un ienest harmoniju visās dzīves jomās: 
* fiziskajā jomā - veselību un izaugsmi, 
* sociāli - emocionālajā jomā - savstarpējās attiecībās, brīvībā no stresiem, iekšējo pilnvērtību, pašrealizāciju, labestību, mīlestību un līdzjūtību, 
* intelektuālajā jomā - saprāta attīstīšanu, izglītošanos, 
* garīgajā jomā - savas augstākās sūtības sapratni un garīgā potenciāla atklāšanu. 

Sīkāku informāciju par projektu  "Trešās tūkstošgades psiholoģija" jūs varat iegūt šeit: http://www.psiholog3000.ru/; vk.com/psiholog3000


Nodarbību PROGRAMMA: 
1. Sasveicināšanās. Iepazīšanās. Īpašs sarunas vieds, kurā pieņemts runāt par savām jūtām un pārdzīvojumiem. 
2. Mūsdienu transaktīvā analīze. Teorija un praktiskie vingrinājumi. 
3. Videomateriāla noskatīšanās (semināri), to apspriešana. 
4. Noslēguma daļa: materiāla analīze, jautājumi, atbildes.

VADĪTĀJI: Rita Korobova - programmas " Sieviešu Akadēmija" studente starptautiskajā izglītojošajā projektā " Trešās tūkstošgades Psiholoģija" 
tālr. Irina 26897594

Projekts:
Skolas un Klubi
Adrese:
Skolas iela 21 - 601G, 6 stāvs, Rīga
Cena:
ziedojumi