Informācijas par vispārīgā datu aizsardzības regulu
Dmitrija Majevska trenings “Realitātes pārvaldīšana”
5 - 6 Aprīlī 18:00 - 16:00

Treninga plānā:

1. Esošās realitātes analīze. Objektīvs un daudzdimensiju skatiens uz sevi, reālu manipulatīvu sistēmu atklāšana, sava perfektā tēla noteikšana.

2. Reālu sasniegumu formula un realizācija dzīvē. Realitātes matemātika.

3. Problēmu novēršanas aksiomas.

4. Dzīve un darbs krīzes periodos.

5. Efektīvi un vienkārši paņēmieni, kā izvirzīt reālus un sasniedzamus mērķus. Apgūstam dažādas mūsdienu metodes un tehnoloģijas.

6.  Kā “nošaut” negācijas.

7. Dzīves matrica. Cilvēks un viņa dzīve “bez kruķiem” mūsdienu Pasaulē.

8. Personīgā reputācija.

9. Kopējā labsajūtas formula. Elementārā matemātika bez skaitļiem.

10. Dzīves jēgas meklējumos. Cilvēks meklē savas dzīves jēgu, taču rezultātā attopas pārdomu “strupceļā”, notikumu “sastrēgumā”, vai iekrīt iedomātā pagaidu pseido komforta zonā, neaizdomājoties, ka pirms pieskaramies galvenajam esības jautājumam, mums ir jāizdara un jāapdomā dažādas svarīgas darbības…

11. Realitātes “konstruktors”. Praktiski algoritmi, kā pārvērst idejas reālā darbībā un sasniegumos.

12. Mīlestības formula. Trīs noteikumi, kuri palīdzēs saglabāt un stiprināt attiecības.

13. Fandraizings – process, kā piesaistīt nauda līdzekļus, vai citus resursus.

14. Cilvēka intuitīvo spēju aktivizācija.

15. Biznesa spēles radošuma attīstība. Iegūto iemaņu un zināšanu praktiska apstrāde. Problēmu “nošaušana” praktiski.

Laiks: 5.aprīlī no 18.00 līdz 21.00, 6.aprīlī no 10.00 līdz 16.00

PIERAKSTS pa telefonu: 28440667 vai e-mail: raduga@radugamira.org

Сena-100 eiro. Vietu skaits ierobežots. Jūsu dalība tiks apstiprināta tikai pēc maksājuma saņemšanas kontā.

"RADI 2005", Nr. 40008094254
Banka: Swedbanka AS
SWIFT: HABALV22
Norēķinu konts: LV90HABA0551032164858

Maksājuma mērķis: trenings

Programma:
Psiholoģija
Adrese:
Аusekļa 11, ieeja caur arku, 411 kabinets
Info:
Nepieciešami maiņas apavi
Pasniedzējs:
Dmitrijs Majevskis