Informācijas par vispārīgā datu aizsardzības regulu
Dmitrija Majevska TRENINGS – VISS PAR PIEDOŠANU
24 - 25 Maijā 18:00 - 16:00

Draugi! Dmitrijs Majevskis aicina jūs ceļojumā.

Vietas, kuras jūs apmeklēsiet!

1 vieta - dzīves situāciju pieņemšana;

2 vieta -izpratne par ieguvumiem, kādus mums rada un sniedz notikumi;

3 vieta - piedošana, baiļu, situācijas un apvainotāju “atlaišana”;

4 vieta - Mīlestības enerģijas pieslēgšana sirdij.

Katrai no šīm vietām tiks sniegtas dziļas prakses, meditācijas, atlaišanas, pārdomas un izstrādes.


Jūs sagaida ne tikai darbs ar aizvainojuma “atlaišanu”, bet jūs arī saņemsiet darba instrumentus, lai uzlabotu savu jūtu izpratni, mācītos pārvaldīt savus prāta un apziņas stāvokļus.

Jūs izvēlēsieties labāko, lai virzītos uz priekšu!

Tiks sniegta zinātniska izpratne par sāpēm, kuras noved pie dažādām fobijām, kā cilvēks ieciklējas uz tām; tāpat arī psihotehnikas un padomi, kā izkļūt no smagām un grūtām dzīves situācijām.

TRENINGS - laiks, kuru pavadīsim kopā ar cilvēkiem, kuri tic labākajam sevī .

Aicinām kopā piepildīties ar ticību dzīvei!

Laiks: 24.maijā no 18.00 līdz 21.00 un 25.maijā no 10.00 līdz 16.00

PIERAKSTS pa telefonu 28440667 vai e-mail: raduga@radugamira.org

Сena - 100 eiro. Vietu skaits ir ierobežots. Jūsu dalība treningā tiks apstiprināta tikai pēc apmaksas uz mūsu norēķinu kontu.

"RADI 2005", Nr. 40008094254
Banka: Swedbanka AS
SWIFT: HABALV22
Norēķinu konts: LV90HABA0551032164858

Maksājuma mērķis: trenings

Programma:
Psiholoģija
Adrese:
Auesekļa iela 11, ieeja caur arku, 411 kabinetā
Cena:
100 евро
Pasniedzējs:
Dmitrijs Majevskis