Informācijas par vispārīgā datu aizsardzības regulu
Siddarthas seminārs "Mana ģeogrāfija"
15 - 16 Martā 2014 10:00 (Pasākums ir pabeigts)
Bāzes seminārs. Satur teorētisko un praktisko daļu. Teorētiskās daļas pamatsaturs paredzēts, lai formulētu skaidru personisko priekšstatu par sevi un pasauli. Atslēgas jēdzieni: apzinātība un viengabalainība.

Programmā:
•duālisma princips
•iekšējas reritorijas karte
•manas robežas
•personības evolūcijas modelis
•personiskais spēks
•iekšējā konflikta daba
•mans aktuālais uzdevums

Sadalītība (duālisms) ir visu konfliktu dziļākais iemesls, jo tā iznīcina Sākotnējo Veselumu un sadala to divās galējībās, piemēram, „es” un „ne-es”, labs-slikts, patīk-nepatīk utt. Visbiežāk mēs izvēlamies labo un cenšamies izvairīties no sliktā. Situācijas, kurās tas izdodas, nostiprina ilūziju, ka nevēlamais nepastāv Realitātē. Dabiska ir spēja atšķirt vienu no otra, taču atdalīt vienu no otra nav iespējams. Un realitāte agri vai vēlu piespiež mūs par to pārliecināties. Kur ir izeja? Atbrīvošanās no negatīvā nav izeja, izeja ir brīvība no paša duālisma, pilnīga Realitātes pieņemšana.
Duālisma princips caurstrāvo mūsu esamību visos aspektos. Tas izpaužas pieņemšanas un atraidīšanas procesos, kuri būtībā veido robežas starp mums un pasauli. Pašidentifikācija ir pilnībā atkarīga no tā, kur mēs novelkam robežlīniju. Galvenās robežas atrodas starp mani un Dievu, mani un citiem, kā arī manī kā personībā: starp apziņu un bezapziņu. Tas, ko mēs saucam par sevi iekļauj tikai daļu no ego raksturīgajām tendencēm. Šo sašaurināto „es” tēlu var nosaukt par „masku”. Atlikusī daļa („ne-es”) atgādina „ēnu” un pēc iespējas tiek izslēgta no apziņas sfēras. Psiholoģijā šis process tiek klasificēts ar dažādiem terminiem, taču galvenais no tiem ir izstumšana. Šis process ir tieši saistīts ar projekcijas mehānismu: tas, ko es sevī negribu redzēt, es izstumju un projicēju uz citiem.


Galvenie personības evolūcijas etapi ir saistīti ar robežu apzināšanos un noteikšanu gan sevī gan ārpus. Šie etapi dalās šādi:
•infantīlisma
•sākotnējā adaptācija
veiksmīa adaptācija
•pašizziņa
•briedums
•integrācija
•realizācija
Katrā no uzskaitītajiem etapiem personība saskaras ar dažādiem ierobežojumiem, kuri izpaužas konflikta formā un krasi atšķiras viens no otra. Tiecoties tos pārvarēt, personība attīstās. Šī attīstība atgādina jaunu teoriju apgūšanu, Sevis paplašināšanu. Šī procesa ievirze ir saistīta ar aktuālo uzdevumu. Katram tas ir unikāls. Unikalitāti nosaka nolūki, kuri tiek pārdzīvoti kā iekšēja nepieciešamība. Risinot savus uzdevumus, personība piepildās ar apzinātu attieksmi pret to vai citu Realitātes pusi. Tas palīdz pieņemt apzinātus lēmumus un ieguldīt personisko spēku, kas izpaužas kā viedums.

Praktiskā daļa sastāv no dažādam pašizziņas tehnikām. Galvenais semināra mērķis ir savas iekšējas telpas kartes radīšana, sava aktuālā uzdevuma apzināšanās un sevis izzināšanas un mainīšanas metožu iepazīšana.


Pasniedz: Jurijs Menjačihins (Sidharta). Kopš 1992.gada praktizē jogu Šivananda Joga Vēdanta centra sistēmā – klasiskās jogas skola, kuru vada Šambhu (Aleksandrs Sabiņins). No 1995.gada nodarbojies ar garīgajām praksēm jogas klosterī „Guhjasamadža”, skolotāja – sansjasina Svami Višnu Deva (Valērijs Mincevs) vadībā. Izgājis vairākus individuālos un grupu retrītus – prakses vientulībā. 2001.gada vasarā piedzīvoja Samadhi stāvokli – savas Patiesās dabas apzināšanos. Mācījies pie dažadiem jogas un dzen meistariem. Ieguvis psiholoģisko izglītību. Kopš 2003.gada nodarbojas ar apmācību un konsultācijām. Daudzu pašizziņā pavadītu gadu rezultātā ir izveidojusies programma, kurā apvienotas garīgās zināšanas un mūsdienu psiholoģijas metodes. Satsangi un Sidhartas semināri atšķiras ar patiesumu, dziļumu un skaidrību.
Programma:
Psiholoģija
Adrese:
Rīga, Lāčplēša iela 125 (ieeja no pagalma), 1. stāvs
Cena:
120 Euro