Informācijas par vispārīgā datu aizsardzības regulu
Attiecību zinātne
7 - 8 Jūlijā 2014 18:30 (Pasākums ir pabeigts)
Attiecību zinātne ir svarīgākā mūsu dzīves zinātne. Kopš neatminamiem laikiem cilvēki ir tiekušies pēc laimes, harmonijas un mīlestības attiecībās ar līdzcilvēkiem. Šie centieni ir cilvēka lielākā nepieciešamība, un tā nāk no pašiem viņa dvēseles dziļumiem. Mēs visi vēlamies izveidot dziļas, patiesas, uzticības un mīlestības pilnas savstarpējās attiecības. Mēs vēlamies saskaņu gan ar mīļoto cilvēku, kurš kopā ar mums noietu visu dzīves ceļu ar visiem tās priekiem un bēdām, gan ar radiniekiem. Mēs vēlamies draugus, kuriem atvērt savu sirdi, gribam pareizi izaudzināt bērnus un nododot viņiem savu dzīves pieredzi, vēlamies atrast savu vietu sabiedrībā, kā arī izjust prieku, ko sniedz kopā darbošanās ar kolēģiem un domubiedriem.

Lekciju plāns:
1. Attiecības pašam ar sevi
2. Attiecības ar tuviniekiem
3. Savstarpējās attiecības kolektīvā
4. Attiecības ar draugiem un līdzgaitniekiem
5. Attiecības ar Dievu


PASNIEDZĒJS Aleksandrs Genādija d. Hakimovs -filozofs, psihologs, mākslinieks, grāmatu „Karma” un „Reinkarnācija” autors un vienkārši brīnišķīgs sarunu biedrs. Trīsdesmit savas dzīves gadus viņš ir veltījis Vēdu, Indijas garīgās kultūras, pētīšanai, saņēmis iesvētību no Garīgā skolotāja un daudziem ir pazīstams tieši kā Čaitanja Čandra Čaran das. Gandrīz katra viņa dzīves diena ir lekcijas, apaļie galdi, tikšanās ar zinātniekiem, filozofiem un māksliniekiem, uzstāšanās radio un televīzijā. Taču neskatoties uz blīvo grafiku viņš turpina gleznot, tādā veidā izpaužot savus filozofiskos meklējumus uz neskaitāmiem audekliem, kas piepildīti ar dziļām pārdomām par dzīvi, nāvi, garīgo realitāti un dievišķo mīlestību.

NORISES LAIKS: 7.-8. julijā, plkst. 18:30

NORISES VIETA: Rīga, Skolas 6, Rīgas ebreju kopiena, liela zāle

DALĪBAS MAKSA: dalības maksa 20 Eur; nestrādājošiem pensionāriem – 5 Eur. Abonements 30 Eur

Uzmanībai! Ja veiksiet apmaksu par abonementu līdz 1. junijam, tad samaksa ir – 20 Euro. Apmaksu veiciet uz mūsu norēķinu kontu, ar atzīmi “Attiecību zinātne"
 

"RADUGA 2005", Nr. 40008094254
Banka: Swedbanka AS
SWIFT: HABALV22
Norēķinu konts: LV90HABA0551032164858
Programma:
Psiholoģija
Adrese:
Rīga, Skolas 6, Rīgas ebreju kopiena, liela zāle
Cena:
dalības maksa 20 Eur; nestrādājošiem pensionāriem – 5 Eur. Abonements 30 Eur
Pasniedzējs:
Aleksandrs Hakimovs