Informācijas par vispārīgā datu aizsardzības regulu
Attiecību un pārmaiņu alķīmija
14 Martā 18:30 - 21:00 (Pasākums ir pabeigts)
Artūrs Alsiņš

Seminārs-meditācija

Ienākot dzīvē – augam kā unikāla būtne. Mūsu dzīves gaita, jūtas, domas un atklāsmes – ir individuālas un neatkārtojas nevienā citā. Vienkārša, katram vērojama patiesība, bet reti kāds tai seko. Katrs pats sev ir nezināma būtne.

Atjēgties no pūļa inducētām domām, emocijām un rīcības – pirmais solis ceļā pie sevis un esības pamatiem. Otrajā solī – atklājam iespēju sevi uztvert. To saucam par meditāciju. Katru cilvēku var salīdzināt ar tornādo – kustības un miera telpas veselumu. Šie divi esības aspekti pastāv nedalāmi un ir nekas cits, kā dabīgās meditācijas fakts mūsos.

Katrai piedāvātāi nodarbībai ir ass – dabīgās meditācijas atklāšanas process. Ap to tiek veidots citu semināra tēmu izklāsts.

 Attiecību mistērija

Dzimstot, katrs atrod sevi attiecībās. Katrs tajās ir kā bērns, pusaudzis, jaunietis un pieaugušais. Cik skaidri mēs redzam šo vienkāršo un neizbēgamo patiesību? Cik adekvāti to realizējam?

Navigācija pārmaiņās

Dzīve ir kustība. Mainās tas, ko redzam, mainās tas, kā to uztveram, vērtējam un reaģējam. Gribam vai nē – katram ir jāspēj virzīties pārmaiņās. Kā to sekmīgi veikt?

Artūrs Alsiņš jau četrdesmit gadus konsekventi stāv uz sevis atklāšanas un izpratnes ceļa. Caur to ir nonācis dzīvās saiknēs ar eiropas alķīmiju, astroloģiju, mitoloģiju, kā arī budistu tantru un dzogčenu. Viņam ir liela pieredze lekciju un semināru vadīšanā.

Semināra kurss sastāv no četrām nodarbībām. Pirmā nodarbība ir par ziedojumiem. Pārējās – 10 eiro par katru.

Nodarbības notiek krievu valodā!

Programma:
Psiholoģija
Adrese:
Аusekļa 11, ieeja caur arku, 411 kabinets
Cena:
ziedojumi
Info:
Līdzi lūdzam ņemt maiņas apavus
Pasniedzējs:
Artūrs Alsiņš