Informācijas par vispārīgā datu aizsardzības regulu
Tatjana Eilmore
Tatjana Eilmore dzimusi 1961.gadā, Krievijā. Precējusies, ir divas pieaugušas meitas. Ieguvusi augstāko juridisko izglītību – pabeigusi M.Lomonosova MVU. 1986.gadā liktenis atveda Tatjanu uz Latviju, kura tajos laikos vēl bija PSRS sastāvdaļa. Padomju Savienības sabrukums, kā arī ģimenes apstākļi, lika pašai sākt nodrošināt savu ģimeni. Taču ne karjera, ne materiālā labklājība neatnesa ne apmierinātību, ne harmoniju dvēselē.
1998.gadā Tatjana iepazinās ar Natāliju Dubiņinu – jogas skolas “Dipika” dibinātāju, kura kļuva par viņas pirmos Dzīves mākslas Skolotāju. Jogas skolā viņa pirmo reizi dzirdēja par Visuma smalkajiem likumiem, kuri ietekmē cilvēka dzīvi. Tas bija pirmais un nopietnais pagrieziens Tatjanas apziņā.
2011.gadā Tatjana sāka apmeklēt Igora Ivanoviča Vetrova lekcijas, iestājās astropsiholoģijas kursos.
2012.gadā iestājās P.A.Volinkina astroloģijas Skolā.
Iepazīšanās ar Oļega Gadjecka un Marijas Targakovas lekcijām atvēra ceļu Vēdisko traktātu izpratnei, kas atveda pie Visuma kopības un veseluma izpratnes. Vēl stiprāk nostiprinājās atziņa par to,cik svarīgi ir mācīties pašai, kā arī palīdzēt citiem iegūt zināšanas un mācīties tās praktiski pielietot dzīvē.

2013.gadā Tatjana iestājās Starptautiski izglītojošajā programmā “Dzīves māksla”, projekta “Trešās Tūkstošgades Psiholoģija” ietvaros, kurā gatavo speciālistus profesijai “Personīgās izaugsmes konsultants ģimenes, vadības un attiecību hamonizācijas sfērā”. 2014.gadā pievienojās vadītāju grupai Klubā Psiholoģija 3000, un sāka sadarbību šajā sfērā ar Ilonu Ābeli un Natāliju Sosņicku.

2014.gadā projekta “Trešās tūkstošgades Psiholoģija” ietvaros kļuva par vadītāju Sieviešu izglītības programmai “4 soļi ceļā uz laimi”, kura sniedz sievietei iespēju iepazīt un apzināties savu sievietes dabu, kā arī atrast laimi un harmoniju sevī, ģimenē un apkārtējā pasaulē.
Notikušie notikumi 2
3 Novembrī 2015 18:30
Prezentācija: Rīgas Klubs “Dzīves Skola”
29 Aprīlī 2015 17:30
Презентация женской образовательной программы "4 ШАГА НА ПУТИ К СЧАСТЬЮ"