Informācijas par vispārīgā datu aizsardzības regulu
Dmitrijs Gavriļkovs
"kineziologs"

Dmitrijs Gavriļkovs dzimis 1981.gadā Baltkrievijā, Gomeļas pilsētā. Laika gaitā pārcēlies uz Latviju, mācījies Liepājas pilsētas 12. skolā, 11. klasē pārcēlies uz Baltkrieviju, uz Mogiļēvu, tur  ieguvis vidējo izglītību.  

2001.gadā iestājies Vitebskas valsts Medicības Universitātē, studijas beidzis 207.gadā un iestājies Traumatoloģijas un otropēdijas  kara ķiruģijas katedras klīniskajā ordinatūrā. Paralēli tam 2008.gadā  nokārtojis eksāmenu, lai stažētos traumatoloģijā un ortopēdijā. 2009.gadā pārgājis mācīties uz Minsku, Baltkrievijas pēcdiploma izglītības medicīnas akadēmijas Traumataloģijas un ortopēdijas katedrā.

2010.gadā beidzis Klīnisko ordinatūru traumatoloģijā un ortopēdijā.

Kopš 2009.gada sācis strādāt kā traumatologs  ekstremālās traumatoloģiskās palīdzības jomā Borisovas centrālajā slimnīcā, 2009.gadā pārcēlies uz Mogiļevu, turpināja darbu  Mogiļevas rajona slimnīcas traumatoloģijas un ortopēdijas nodaļā.


Darba laikā kļuvis par  pēdu pataloģijas speciālistu,  ceļu locītavu artoskopijas, mazinvazīvu augštilba un gūžu lūzumu operāciju speciālistu pēc interlocking metodes. Ieviesis jaunas operācijas, izstrādājis personīgo operāciju  pēdas kaula osteosintēzē lūzuma gadījumā pēc paņēmiena „ papagaiļa knābis”.  

2014.gada augustā ģimenes apstākļu dēļ atgriezies Liepajā, kur veiksmīgi nodarbojās ar biznesu, bet atzīst nepieciešamību pēc nodarbošanās ar savu iemīļoto arodu:

„ Nespēju iedomāties  savu dzīvi bez medicīnas. Ārstu nespēja palīdzēt sievai sāpēs, pamudināja mani meklēt atbildes uz ļoti daudz jautājumiem. Tā es saskāros ar praktisko kinezioloģiju un saviem spēkiem pievērsos tās izpētei. Pašlaik  nepārtraukti papildinu  savu zināšanu un profesionālisma līmeni šajā jomā. Esmu uzsācis īstenot īsas lekcijas vai seminārus par kopējiem praktiskās kinezioloģijas principiem, lai cilvēki varētu vērties pie speciālistiem, kas viņiem varētu reāli palīdzēt un paskaidrot kā pareizi dzīvot, ko lietot pārtikā, kā trenēties, lai saglabātu un uzlabotu savu veselību, - lai treniņi nekaitētu veselībai, bet gan palīdzētu kļūt veselākiem, stiprākiem un izturīgākiem” .

Notikušie notikumi 2
13 Aprīlī 2019 15:00 - 17:00
Kinezioloģijas konsultācijas
13 Aprīlī 2019 13:00 - 15:00
Lekcija par lietišķo kinezioloģiju