Informācijas par vispārīgā datu aizsardzības regulu
Saziņas māksla
11 - 12 Jūnijā 2014 18:15 - 21:15 (Pasākums ir pabeigts)
Semināru vada Natālija Sazonova, ekonomikas maģistre, runas tehnikas konsultante, Sanktpēterurgas Praktiskās Psiholoģijas Institūta pasniedzēja, treneris - licenziāts Retorikas un Oratoriskās māksla Universitātē, Maskava. Pastāvīgi vada seminārus, treningus un meistarklases Rīgā, Baltijas valstīs, Maskavā, Sanktpēterburgā.

Kādas ir komunikācijas spējas?
Kā iemācīties runāt skaisti, "garšīgi"?
Kā kļūt par labu stāstnieku?
Kā priecēt cilvēkus ar savu valodu?
Kā runāt tā,lai gribētos jūs klausīties?
Kā būt patīkamam sarunu biedram?
Kā gūt prieku no savas valodas?

Vārds ir spilgtākais cilvēka iekšējās pasaules atspulgs. Vārds apgaismo viņa iekšējos pārdzīvojumus. Tas norāda uz cilvēka intelektuālās attīstības līmeni, parādā
viņa pasaules redzējumu. Ar vārdu var ievainot. Var arī aiz sevis vest miljonus. Pārliecināt. Harmoniski kontaktēties ar cilvēkiem.

Kā noskaņot sarunu biedru sev labvēlīgi?
Kā aiznest vārdus līdz cilvēkiem tā, lai tie Jūs dzirdētu?
Kā iemācīties ieklausīties sarunu biedrā?
Kā sarunāties, lai pārliecinātu oponentu?
Kādas intonācijas labāk izmantot pārrrunās, vai personīgā sarunā?
Kā sasniegt savus mērķus, izmantojot pareizas komunikācijas iemaņas un prasmes?

Dalībnieku atsauksmes no iepriekšējiem treningiem.

- Milzīga pateicība trenerei par profesionālismu, par kolosālo poziīvo enerģiju, par iespēju sevi atrast jaunā atveidā. Kārtējais attīstības posms patīkamā, draudzīgā
atmosfērā.
Pateicība trenerei par pozitīvismu un patiesumu.

- Gribētos izteikt milzīgu pateicību trenerei par tik pozitīvu un noderīgu treningu. Jau pēc pirmā vakara es sāku kontaktēties daudz atraisītāk un pārliecinošāk, izvēloties
katram brīdim piemērotāko balss tembru, pozu un sejas izteiksmi. Jūsu trenings man - tas ir pirmais pārliecinošais solis pretīm panākumiem, lai izveidotu harmonisku
sadarbību ar apkārtējo pasauli, iespējai iepazīt sevi.

- Мan viss ļoti patika, it ipaši varēja mācīties daudz tieši no Jūsu oratores mākslas. Paldies.

- Ļoti priecājos, ka apmeklēju šo treningu. Pasniedzējas darba metodes ir ļoti efektīvās. Izmantošu iegūtās zināšanas un metodiku parksē. Liels Paldies.

- Ļoti iepatikās nodarbību formāts - citu piemērs un paša dalība nodarbībās ļoti palīdzēja iemācīties mācību vielu un apgūt jaunās iemaņas, kā arī sniedza papildus
zināšanas par to, kā iegūt tieši to,ko vēlos es. Ļoti praktiski un konstruktīvi. Treninga vadītāja ir sagatavojusi viegli uztveramu vielu.
Liels Jums paldies.

- Trenings ļoti patika. Viss saprotams, interesants, interaktīvs. Daudz prakses, kura ļāva atvērt-attīstīt jaunas kvalitātes. Pēc treninga sāku savādāk runāt. Iegūtās
zināšanas izmantošu darbā. Paldies.

- Paldies par vadīto treningu. Bija aizraujoši un interesanti Jūs klausīties un piedalīties praktiskajos vingrinājumos. Interesanti un efektīvi pavadīts laiks.

- Liels paldies. Treninga procesā es uzzināju par sevi daudz jauna un interesanta. Pateicoties tam, ceru, ka mainīšos uz pretējo pusi. Ieguvu reālu prieku un
pozitīvismu.

Semināra programma.

Harmoniskas uzvedības iemaņas, kad komunicējam un sarunājamies:
- metodes, kā mazināt uztraukumu, kad runājamies ar nepazīstamiem cilvēkiem;
- darbs ar iekšējām bailēm.

Ķermenis un žesti:
- pareiza poza;
- darbs ar žestiem -parazītiem;
- darbs ar runas un komunikācijas žestiem
- kā uzturēt acu kontaktu ar cilvēkiem.

Runas enerģētika:
- komunikāciju īpatnības dažādos enerģētikas līmeņos;
- spēja uzstāties augstā enerģētikas līmenī (iedvesmojoša runa, aicinājums);
- attīstīt pārtveršanas runas iemaņas, izmantojot augstas enerģētikas

Darbs ar balsi, runas tehnika:
- vingrinājumi sejai;
- balss iesildīšana;
- runas elpošana
- vingrinājumi, kā paplašināt balss dabīgo diapozonu;
- darbs ar dikciju;
- balss pielāgošanas metodes
- vingrinājumi, kā attīstīt intonācijas - emocionālo bagātību.

Vārdu improvizācija:
- veiksmīgas komunikācijas pamata nostādnes;
- jēgpilnas pauzes;
- atslēgas tēzes un savas pozīcijas argumentācija;
- retoriskie un āķīgie jautājumi;
- kā noturtēt uzmanību;
- verbālo iemaņu improvizācija;
- pēdējais vārds sarunā, tā improvizācija.

Kā rīkoties sarežģītās situācijās:
- kā atbildēt uz sarežģītiem, negaidītiem un provokatīviem jautājumiem;
- kā izmainīt savu saskarsmes stilu,it kā ieejot dažādās lomās.

Apmācības procesā klausītāji saņem mācību materiālus krāsainu intelektuālo karšu veidā, lai pilnveidotu savas komunikācijas iemaņas.
Labvēlīga atmosfēra.Jau pirmajās minūtēs izveidojas atklāta un nepiespiesta atmosfēra, kurā ir viegli atbrīvoties un apgūt jaunās prasmes.
Seminārā tiek izmantoti interesanti videofragmenti, izdales materiāli, inetelekta kartes, lai vieglāk iegaumētu informāciju.
Nāciet uz semināru! Mēs būsim priecīgi Jūs redzēt!
Programma:
Psiholoģija
Adrese:
Rīga, Lāčplēša iela 125 ( ieeja no pagalma)
Cena:
60 € biļetes par 2 nodarbībām, 1 nodarbība 35 €.