Informācijas par vispārīgā datu aizsardzības regulu
BodyART
30 Novembrī 2015 - 4 Janvārī 2016 18:15 (Pasākums ir pabeigts)
BodyART ideja.

BodyART treniņā augstākā prioritāte ir cilvēks kā funkcionāls veselums. Body Art apvieno ķermeņa pozas un tradicionālas elpošanas tehnikas ar fiziska treniņa un garīgas relaks;acijas sinerģiju. Body Art treniņa galvenais mērķis ir nodrošināt pareizu visa cilvēka ķermeņa darbību, kas tiek panākts ar funkcionālu spēka un stabilizācijas treniņu. Mērķtiecīgi izvēloties un rūpīgi saskaņojot vingrojumus un pozas, ķermenis salauž nepareizo kustību ieradumus un tiek pozitīvi ietekmēta stāja. Katrs vingrojums tiek veikts rūpīgi un apzināti, apvienojot elpošanu un koncentrēšanos, lai dotu ķermenim pitiekami daudz laika un telpas muskuļu negatīvās spriedzes vai strauju, neapzinātu kustību pārvarēšanai.

Pretstatā klasiskiem spēka treniņiem uzmanība nav vērsta uz atsevišķām muskuķu grupām, bet ir koncentrēta uz cilvēka ķermeni kopumā. Vingrojumi un pozas ir visa ķermeņa treniņš, kas vienlaikus attīsta vairākus muskuļus. Vairākās bodyART pozās ir nepieciešams pastiprināts līdzsvars un līdzsvara tehnika. Tādējādi uzmanība tiek vērsta uz ķermeņa centru. Šādas pieejas priekšrocība ir tā, ka cilvēks treniņa laikā koncentrējas uz savu ķermeni un viņu netraucēs apkārtēja vide. Tas nodrošina pareizu elpošanu un līdz ar to palielina skābekļa piegādi smadzenēm un muskuļiem. Pastiprināta apzināšanās un mērķtiecīga elpošanas izmantošana ļauj ķermenim treniņa laikā relaksēties.

Šī treniņa un relaksācijas metode balstās uz Iņ-Jaņ principu. Treniņā tas nozīmē ieelpu un izelpu, spēku un relaksāciju. Katrs vingrojums ir saistīts ar citiem vingrojumiem un tiek veikts bez sākuma un beigām. Šī ir nozīmīga un neatņemama bodyART treniņa principu daļa. Katrs vingrojums un katra poza sader cita ar citu kā mozaīkas gabaliņi un ir savstarpēji saistīti. Pamazām citu pēc cita veicot treniņa pozas, jāsāk ar sākumu un daļas noslēgumā šajā sākumā jāatgriežas.

Atkarībā no dalībnieku līmeņa un treniņa intensitātes vingrijumu virknējumu var atkārtot vai aizstāt ar citu vingrojumu virknējumu. Tiek attīstīta pastiprināta abu smadzeņu pusložu saska;nošanās. Ķermenis un prāts apvienojas vienā veselumā; tiek panākta fiziska treniņa un fiziskas un garīgas spriedzes mazināšanas sinerģija. Ja ar bodyART nodarbojas regulāri, pastiprinās jaunu kustību struktūras. Cilvēka ķermenis salauž veco kustību ieradumus (nepareizu stāju); tiek sasniegta labāka ķermeņa apzināšanās un augstāks enerģijas līmenis ikdienas dzīvei. Paaugstinās apziņas līmenis, tādējādi atvērot jaunu telpu fiziskām un garīgām robežām.
(materiāli tiek ņemti no Starptautiskās bodyART 1.līmeņa instruktoru mācību grāmatas).
Programma:
Veselība
Adrese:
Lāčplēša iela 125
Cena:
5 euro
Pasniedzējs:
Sibilla Mirralinga
Tagi:
veselība, joga