Informācijas par vispārīgā datu aizsardzības regulu
Valērijs Jevdokimovs
"muzikants"
Valērijs Jevdokimovs ( Valery Yevdokimov)- profesionāls konstruktors, dizaineris, muzikants, ieguvis bagātīgu sk aņas tra ns- meditatīvo sesiju īstenošanas pieredzi.